Thema: 48-Volt

V8 TDI-Motor, Audi SQ7 V8 TDI-Motor, Audi SQ7
Bordnetz

4 mal 12

Warum befindet sich im Audi SQ7 neben dem 12-V-System noch ein 48-V-Bordnetz? weiter